06 12 778 662 info@sos-els.nl

Hoe ga ik om met jouw privacy?

Wat goed dat je op dit moment deze privacy- en cookieverklaring leest. Mijn bedrijf moet aan een veelheid aan regels voldoen op het gebied van privacywetgeving.

In deze privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonlijke gegevens er worden verwerkt via deze website (www.sos-els.nl), op welke manier jouw gegevens worden beveiligd en wat jouw rechten zijn.

Wees gerust, ik ben geen bedrijf dat erop uit is zoveel mogelijk van je gegevens te verzamelen en deze mogelijk zelfs doorverkoopt aan een derde partij. Gegevens die van jou nodig zijn, zijn slechts om diverse diensten (via deze website) te kunnen aanbieden. Je wordt altijd gevraagd om de hoogst noodzakelijke persoonsgegevens. Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder ook profilering wordt begrepen).

Je bent niet verplicht om jouw (persoons)gegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Als dit redelijkerwijs niet verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat de rechtsverhouding tussen ons niet tot stand kan komen of kan voortduren.

Wie ben ik?

SOS-Els, een eenmanszaak en ik ben de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens en gevestigd op het volgende adres:

Juventastraat 153

6846 XV  ARNHEM

KvK-nummer: 840 894 07

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens? Stuur dan een mail naar info@sos-els.nl of neem telefonisch op via 06-12778662 of schriftelijk contact op met mij via bovengenoemd adres.

Meestal ontvang ik persoonsgegevens direct van jouzelf. Maar, het kan voorkomen dat ik gegevens van jou ontvang via openbare social media kanalen zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Facebook, Whatsapp Business, Instagram en LinkedIn.

Welke (persoons)gegevens verwerk ik mogelijk van jou?

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres (zakelijk en/of privé)
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • adresgegevens (particulieren)
 • bedrijfsgegevens (vestigingsadres, postadres, KvK-nummer, handelsnaam)
 • persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met mij
 • financiële persoonsgegevens (zoals betalingsgegevens en aan een offerte gerelateerde gegevens)
 • social media account
 • jouw Zoom/of Skypenaam

Verzamel ik bijzondere persoonsgegevens?

Nee, ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens zoals ras, godsdienst of gezondheid. 

Wat zijn de doeleinden van de gegevensverwerking?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor een van de volgende doeleinden:

Omdat ik graag wil dat je contact kunt opnemen als je een vraag hebt of bijvoorbeeld meer over bepaalde diensten te weten wilt komen, heb ik op de website een (contact)formulier geplaatst. Ik verzoek je om hierop je naam, telefoonnummer, e-mailadres, onderwerp en overige informatie in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard, zodat ik de mogelijkheid heb om de door jou online gestelde vragen te kunnen beantwoorden, of op jouw verzoek te kunnen reageren.

Ook verwerk ik persoonsgegevens met als doeleinde het uitvoeren van de overeenkomst, het aanmaken van een klantdossier en het onderhouden van de hieruit voortkomende relatie. Het verwerken van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om diensten aan te kunnen bieden. De gegevens die in dit kader verwerkt worden, zijn in elk geval je (volledige) naam, contact- en adresgegevens, betalingsgegevens, mogelijke bedrijfsgegevens en andere relevante persoonsgegevens (bijvoorbeeld door correspondentie).

Ik verwerk persoonsgegevens als jij een reactie plaatst onder een van mijn blogs (deze optie is tijdelijk uitgeschakeld) of op een social media account van SOS-Els of als jij contact met mij opneemt via whatsapp op mijn website.

Ik verstuur periodiek een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvang jij alleen wanneer jij je hiervoor hebt aangemeld op de website (jij hebt dus jouw toestemming gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen). Ik verwerk jouw naam en e-mailadres, om jou de nieuwsbrief te kunnen sturen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Voor dit doeleinde bewaar ik jouw gegevens, totdat jij je hebt uitgeschreven.

Ik zou een review kunnen plaatsen op mijn website of op een van mijn social media kanalen. Ik vraag jou altijd om jouw toestemming. Ik verwerk hiervoor jouw naam, handelsnaam en beoordeling. Deze review laat ik in principe voor onbepaalde tijd staan, totdat jij aangeeft de review te willen laten verwijderen.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

De gehanteerde grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn als volgt:

 • jouw toestemming, bijvoorbeeld als ik persoonsgegevens op basis van jouw toestemming verwerk, kun je deze toestemming altijd weer intrekken;
 • noodzakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst met mij, bijvoorbeeld voor het contactmoment met jou of het kunnen afhandelen van de betaling;
 • noodzakelijkheid in verband met het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld een fiscale verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang dat ik heb, bijvoorbeeld een direct marketing belang.

Duur opslag van de persoonsgegevens

Hierboven heb je al kunnen lezen voor welk doel ik jouw gegevens bewaar. In zijn algemeenheid geldt: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Zodra deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, is het wettelijk niet toegestaan de gegevens nog langer te bewaren. Uiteraard kan ik persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen.

Ontvangen derde partijen de gegevens?

Ik deel gegevens in eerste instantie niet met derde partijen. Ik deel alleen gegevens als ik dit strikt noodzakelijk acht. Dat is bijvoorbeeld zo als het delen noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er als sprake is van een (sub)verwerker, dan sluit ik met alle (sub)verwerkers een (verwerkers)overeenkomst. Ik blijf altijd verantwoordelijk voor de verwerking van jouw (persoons)gegevens door deze derden.  De volgende derde partijen ontvangen gegevens:

 • social media kanalen (Whatsapp, LinkedIn, Instagram, Facebook)
 • mailservers
 • telefoondiensten
 • Belastingdienst
 • partijen aan wie ik gegevens verstrek omdat de wet daartoe verplicht

Is er sprake van doorgifte van je gegevens aan landen buiten de EU?

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zal door mij zo veel mogelijk worden beperkt. Als dit toch noodzakelijk is, zal ik slechts gegevens doorgeven aan landen die een passend beschermingsniveau waarborgen (zoals het EU-US Privacy Shield).

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik ben mij ervan bewust dat ik zeer zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om dien te gaan. In dit kader heb ik onder meer een intern beveiligingsbeleid opgesteld. Ook heb ik de vereiste technische maatregelen genomen teneinde de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen, zoals bijvoorbeeld anti-virus maatregelen en het creëren van wachtwoord beveiligde omgevingen.

Ik reduceer het veiligheidsrisico substantieel door middel van het zo snel mogelijk weer verwijderen van je gegevens. Uiteraard heb ik op mijn website een TLS (voorheen SSL) geïnstalleerd. Zoals al eerder genoemd, geef ik slechts gegevens door aan landen buiten de EER als sprake is van een passend beschermingsniveau.

Als jij het vermoeden hebt dat jouw (persoons)gegevens worden misbruikt, mail dan naar info@sos-els.nl of neem telefonisch op via 06-12778662 of schriftelijk contact op met mij via:

SOS-Els

Juventastraat 153

6846 XV  ARNHEM

Maakt deze website gebruik van cookies?

Ja, deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw apparaat. Ik heb ook een gerechtvaardigd belang om de cookies te plaatsen:

 • Functionele cookies; om de website te laten werken;
 • Social media related cookies; zoals de pixels van Facebook, Instagram, Whatsapp en LinkedIn.

Hoe zij met cookies & privacy omgaan zie je hier:

Moet je die cookies accepteren?

Nee, dat is niet verplicht. Je kunt jouw internetbrowser instellen, zodat jouw apparaat geen cookies meer opslaat.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de huidige privacywetgeving heb jij een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen, mail dan naar info@sos-els.nl of neem telefonisch op via 06-12778662 of schriftelijk contact op met mij via:

SOS-Els

Juventastraat 153

6846 XV  ARNHEM

Ook als je niet helemaal zeker weet of het mogelijk is om beroep op een specifiek recht te doen, of andere, aan je rechten gerelateerde vragen hebt, kun je gebruik maken van bovenstaande contactgegevens om hierover contact met mij op te nemen.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht van inzage, rectificatie, wissen of beperking en verzet

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen tot inzage en eventuele rectificatie van je persoonsgegevens, tot het wissen van je persoonsgegevens of tot het grenzen stellen aan de verwerking van je persoonsgegevens. Als je het er niet mee eens bent dat ik je persoonsgegevens verwerk, heb je het recht om tegen die gegevensverwerking bezwaar te maken. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd opvolgen.

Recht op overdraagbaarheid van je gegevens

Als je persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen. Als dit technisch mogelijk is, zal ik de gegevens in kwestie desgewenst rechtstreeks naar de andere partij verzenden.

Recht tot het intrekken van je toestemming tot gegevensverwerking

Je hebt het recht om je toestemming tot de verwerking van je persoonsgegevens altijd weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 oktober 2021. Ik kan deze privacy- en cookieverklaring altijd wijzigen. Als de privacy- en cookieverklaring wordt gewijzigd, zal ik de gewijzigde versie vanzelfsprekend op de website publiceren.